Nowy sprzęt

Nowy‌ ‌aparat‌ ‌rentgenowski‌ ‌dla‌ ‌zwierząt‌ ‌firmy‌ ‌BestVet‌ został‌ ‌zakupiony‌ ‌i‌ ‌znajduje‌ ‌się‌ ‌w‌ ‌naszej‌ ‌klinice,‌ ‌to‌ drugi‌ ‌aparat‌ ‌rentgenowski‌ ‌w‌ ‌naszym‌ ‌gabinecie,‌ ‌co‌ pozwala‌ ‌nam‌ ‌na‌ ‌szybsze‌ ‌leczenie‌ ‌waszych‌ ‌zwierząt.‌