Kolejni podopieczni

Schronisko‌ ‌“SłoneczneSchronisko”‌ ‌zwróciło‌ ‌się‌ ‌do‌ nas‌ ‌z‌ ‌prośbą‌ ‌o‌ ‌opiekę‌ ‌nad‌ ‌zwierzętami,‌ ‌które‌ ‌się‌ tam‌ ‌znajdują.‌ ‌Jesteśmy‌ ‌zaszczyceni,‌ ‌że‌ otrzymaliśmy‌ ‌tę‌ ‌prośbę‌ ‌i‌ ‌możemy‌ ‌dumnie‌ powiedzieć,‌ ‌że‌ ‌będziemy‌ ‌leczyć‌ ‌te‌ ‌zwierzęta‌ ‌w‌ ‌ramach‌ ‌wolontariatu.