Czy dostanę leki, jeśli przyjdę bez zwierzęcia?

Nie. Zgodnie z art. 17 pkt. 2 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii “Lekarz weterynarii nie może podejmować leczenia zwierzęcia bez jego zbadania.”. Wyjątkiem jest sytuacja podania leków w celu kontynuacji dotychczasowego leczenia w tym samym gabinecie. Jeśli jednak ma to być kontynuacja leczenia z innego gabinetu, konieczne jest dostarczenie historii leczenia lub zaświadczenia/skierowania od dotychczasowego lekarza prowadzącego.