Czy trzeba szczepić psy przeciw wściekliźnie?

Polskie prawo stanowi, że w ciągu 30 dni od ukończenia 3 miesiąca życia każdy pies MUSI zostać zaszczepiony przeciwko wściekliźnie (art. 57 pkt.1 ust. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt). Następnie szczepienie to MUSI być powtarzane nie rzadziej niż co 12 miesięcy (art. 57 pkt.2 ust. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt). W razie wykrycia przez policję lub straż miejską niezaszczepionego psa, właścicielowi grozi mandat do 5000 zł (art. 24 pkt.1 Kodeksu Wykroczeń).