Jak przygotować mojego pupila do operacji?

Przede wszystkim konieczne jest wcześniejsze umówienie daty i godziny planowanego zabiegu. Na minimum dobę przed, ale też nie więcej niż na tydzień przed pacjent powinien przejść wizytę kwalifikacyjną, w celu określenia jego stanu zdrowia oraz zapoznania się przez lekarza z ewentualną historią leczenia (szczególnie jeśli pacjent choruje na choroby przewlekłe takie jak astma czy zaburzenia pracy serca i układu krążenia). Na tej wizycie lekarz informuje również o ewentualnej głodówce i innych dodatkowych zaleceniach.

Wyjątek stanowią oczywiście stany nagłe, gdzie liczy się każda minuta.