Na czym polega różnica pomiędzy kastrację, a sterylizacją?

Zwyczajowo przyjmuje się, że kastracja dotyczy samców, a sterylizacja – samic. To podział zwyczajowy i kolokwialny, nie mający poparcia w medycynie.

W zasadzie sterylizacja to każda procedura medyczna mająca prowadzić do uniemożliwienia posiadania potomstwa przez dane zwierzę. Sterylizacja może być czasowa (hormonalna) lub trwała (chirurgiczna). Sterylizację chirurgiczną nazywamy inaczej kastracją. Kastracja zaś dzieli się na orchidektomię (usunięcie jąder), owariektomię (usunięcie jajników) i owariohisterektomię (usunięcie jajników wraz z macicą).